PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Būti ar nebūti mokyklų įvairovei Pilaitėje?

2018-01-05

 

 

Sparčiai augant Pilaitei, praeitų metų vasarą ženkliai šoktelėjo būsimų pirmokėlių skaičius. Dviejų bendro lavinimo valstybinių mokyklų vadovai sunerimo ir sukvietė čia esančių bendruomenių atstovus pasitarti dėl ateities, nes veikianti progimnazija ir gimnazija ne guminės. Jie akcentavo būtinybę nedelsiant  pradėti statyti naują, o gal ir kelias naujas mokyklas, nes kitais mokslų metais, net ir labai susispaudus, vaikus tektų leisti mokytis kitur. Pasitarime dalyvavęs pilaitiškis, tėtis, o taip pat Vilniaus miesto tarybos narys V. Mitalas patikino: Savivaldybė pinigų turi. Beliko pasvarstyti, kokios  mokyklos ir kiek jų turėtų atsirasti Pilaitėje. Rugsėjo 1 d. žiniasklaidoje pasirodė pranešimas apie Vilniaus arkivyskupijos dovanas pilaitiškiams – naują mokyklą jau kitų metų mokslo pradžiai ją statant palaipsniui iš modulių, taip pat Pagyvenusių žmonių dienos centrą ir bendruomenių namus, kurie atsirastų prie  šv. Juozapo bažnyčios laisvame valstybinės žemės sklype, perduotame valdyti panaudos būdu. Dar 2016-ųjų metų pradžioje apie jos pasiūlymą savo lėšomis prie šv. Juozapo parapijos namų statyti tiek katalikiškus darželį ir mokyklą, buvo kalbama.  Spalio 24 d. pilaitiškiai buvo pakviesti į susitikimą su Premjeru S. Skverneliu, kuris čia lankėsi ir kaip į Lietuvos Respublikos Seimą rinktas deputatas. Dienotvarkėje buvo numatytas ir opus naujų mokyklų Pilaitėje klausimas. Tą pačią dieną žiniasklaidoje pasirodė Vilniaus mero R. Šimašiaus pranešimas, jog Arkivyskupijai prie Pilaitėje statomos bažnyčios žemės sklypas nebus skirtas. Čia numatoma valstybinė mokykla. Arkivyskupijai pasiūlyta esanti žemė už VSD pastato ir Sidaronių g., bet jai norint matyti dovanojamus  pastatus  dermėje su statoma bažnyčia, ji tokių savo ketinimų atsisakė. Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pradėjus plačiau diskutuoti bendro ugdymo mokyklų plėtros ir jų galimos įvairovės klausimais bei pačioje Pilaitėje masiškiau sužinojus apie Arkivyskupijos pasiūlytas dovanas pilaitiškiams ir, kad tokioje mokykloje mokslas bus nemokamas, o dėl joje sukuriamo tinkamesnio mikroklimato galėtų mokytis ir neįgalieji, kurių Pilaitėje apsigyvena vis daugiau ir daugiau, atsirado ir katalikiškos, ne tik valdiškos mokyklos šalininkų grupė, kuri inicijavo peticijos „Už katalikišką mokyklą“ parašų rinkimą popieriuje. Tokia peticija su galiojančiais 1182 parašais 2017-ųjų gruodžio viduryje įteikta dėl tinkamumo svarstyti Savivaldybės peticijų komisijai. Ši komisija 2018-ųjų sausio 3 d. pripažino ją kaip netinkamą svarstyti. 2017-ųjų rudens pabaigoje kaip netinkama svarstyti atmesta ir elektroniniu būdu pasirašyta peticijas su 746 parašais asmenų, norinčių prie statomos šv. Juozapo bažnyčios ir niekur kitur matyti tik valstybinės mokyklą. Meras, priimdamas sprendimą prie bažnyčios leisti statyti valdišką mokyklą, kuri pradėtų veikti tik 2019-aisiais metais, rėmėsi socialinių tinklų uždaroje grupėje „Pilaitės gyventojų bendruomenė“ atlikta apklausa. Norinčių turėti ir katalikišką mokyklą Pilaitėje balsas, išreikštas popierinėje peticijoje kaip motyvuotas bendruomenės balsas, tarsi gali būti svarstomas Švietimo, kultūros ir sporto komitete. Kitas klausimas: ar jis bus išgirstas taip, kaip buvo išgirstas norinčių turėti valdišką mokyklą būtent tik prie statomos bažnyčios, apeliuojant jog valstybinėje žemėje turi stovėti tik valstybinė mokykla, nors Arkivyskupija norėtų pilaitiškiams savo siūlomas dovanas matyti dermėje su bažnyčia ir ji čia kitokios alternatyvos neturi.

Vo „Pilaitės bendruomenė“, atsižvelgdama į šių dienų sparčiai bestiebiančią ir į aukštį ir besiskverbiančią į plotį Pilaitę, taip pat nelikdama nuošalyje tolesnės jos plėtros bei siekdama, kad būtų sutaikytos abi  susipriešinusios gyventojų pusės, turinčios skirtingą požiūrį į bendro ugdymo galimybes, o taip pat norėdama ir šiame sostinės rajone didesnės tokių mokymo įstaigų įvairovės, persiuntė savo pasiūlymus rengiamam Bendrajam Vilniaus miesto planui papildyti. Juose pasisakoma taip pat ir už būtinybę čia pastatyti ir valdišką, ir katalikišką mokyklas daugeliui patogiau prieinamose vietose, svarstant, kad sparčiai augančiai Pilaitei vienos naujos mokyklos nepakaks.

Prisimenant Pilaitės mokyklų istoriją, tenka atkreipti dėmesį: dar sovietmečiu planuojant šį daugiabučių gyvenamąjį rajoną, mokykloms statyti numatyta pakankamai ilgoka juosta, įsiterpianti tarp Tolminkiemio ir Įsruties gatvių, kurios dalį nukirto nutiestas Pilaitės prospektas, už kurio naujoviškesnės statybos namuose dažniau įsikuria jaunos šeimos. Tiesa, ši prospekto atkirstoji dalis jau nebe valstybinė žemė. Ji jau privatininkų rankose, bet dar laisva: neužstatyta prekybos centrais ir daugiaaukščiais. Ją labai tiktų būsimai mokyklai rezervuoti ir Savivaldybei, kol dar nevėlu, išpirkti. Priešingoje dar tais laikais mokykloms numatytos teritorijos juostos pusėje, kelio,vedančio Salotės ežero link, už Pilaitės gimnazijos, kurios stadionas netrukus taps pripučiamu maniežu ir nuo 16 val. dėl koncesijos bus naudojamas nebe gimnazijos reikmėms, dar yra laisvos valstybinės žemės. Kadangi čia jau stovinčią gimnaziją labiau tiktų pertvarkyti į progimnaziją, tad ir šią vietą tikslinga rezervuoti dar kitai gimnazijai, kuri galėtų būti aukštesnė nei dviejų aukštų, o šalia esantis stadionas su atsirasinčiu maniežu tiktų jos moksleivių fiziniam lavinimui – nebereikėtų papildomų patalpų. Galiausiai, ne pilaitiškių reikalas turėtų būti žemės plotų daugeliui patogiose vietose bendro ugdymo įstaigoms Pilaitėje paieška ir rezervavimas, netgi jei tam reikėtų žemę išpirkti ir iš privatininkų. Deja, tarp VSD pastato ir Sidaronių g. Savivaldybės Arkivyskupijai statyti pasiūlyta vieta dėl atokumo ir prastų susisiekimo sąlygų nelabai tinka nei valdiškai, nei katalikiškai mokykloms.

Taigi, būti ar nebūti Pilaitėje mokyklų įvairovei – lieka atviras klausimas?

 

Parengė Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė

 

MIELIEJI, SVEIKINAME ĮŽENGUS Į NAUJUOSIUS 2018 METUS

2018-01-03

 

 

Šie metai mums visiems ypatingi, nes paminėsime Lietuvos 100 – metį. Daug tai ar mažai? Kuriai nors vakarų Europos valstybei gyvuojančiai tūkstantmečius ko gero būtų nereikšminga, tačiau Lietuvai, prisikėlusiai kaip feniksui iš pelenų, tai pagrindas būti vėl žinomai pasauliui, įvertinti tai ką turime ir išsaugoti pačias didžiausias vertybes – savo žmones. Tik per žmogiškuosius išteklius galime išsaugoti tautiškumą, kultūros paveldą ir kitas materialias bei dvasines vertybes.

2018- ji yra ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo metai, bet Seimas šiuos metus paskelbė taip pat laisvės kovų dalyvio Adolfo Ramanausko-Vanago, Sąjūdžio ir Tėvo Stanislovo metais. 2018 – ieji metai yra  paskelbti Vydūno metais. Būtent 2018-aisiais sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas). Pilaitės rajono gatvės įgijo Mažosios Lietuvos kaimų pavadinimus. Čia pat turime ir dar vieną bendruomenę pasivadinusią taip pat „Mažosios Lietuvos“ vardu. Atrodo, šiais metais turėsime ką veikti ir į ką orientuotis.

 Tačiau žengiant į naują laiką visada norisi atsigręžti ir įvertinti jau praėjusius metus ir kas buvo svarbaus 2017 metais. Praėjusiais metais vėl susidraugavome su senjorų teatru ir pilaitiškiai entuziastingai sutiko jų spektaklio „Dobilėlis penkialapis“ ir Teatro dienos proga – „Du likimai“ pastatymus. Pilaitės liaudies teatras taip pat nemiegojo, savo spektaklį „Mano vardas Lietuva“ rodė Grigiškių rajono gyventojams.

Pilaitės rajono gyventojai džiaugėsi Užgavėnių švente, kurią organizavo dabartinė Seimo narė Virginija Vingrienė. Bendruomenės „Mažoji Lietuva“ rūpesčiu buvo atšvęstos Joninės prie Salotės ežero ir VšĮ "Kūrybinės dirbtuvės Beepart" rudenį jau tradiciškai surengė šviesų festivalį, į kurį suplūsta menininkai iš visos Lietuvos. Tuo tarpu, Pilaitės gimnazija suspėjo renovuoti gimnazijos pastatą ir atšvęsti gimnazijos 25 metų veiklos jubiliejų.

Pilaitės bendruomenė daug dėmesio skyrė savo pagrindiniams renginiams Poezijos pavasario šventei, kuri buvo skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms metinėms paminėti, ir Baltų vienybės dienos paminėjimui ant Pilaitės piliakalnio. Abu jau tradiciniais tapę renginiai sulaukia vis daugiau dalyvių.

Tenka paminėti, kad pagrindinės aistros Pilaitės gyventojų tarpe užvirė dėl mokyklų trūkumo ir  kokios pakraipos mokykla turėtų atsirasti prie Tolminkiemio ir Vydūno gatvių sankryžos. Šia proga susikūrusios internetinės gyventojų grupės ėmėsi aktyvių veiksmų, kurie, pradedant  raštų rašymu, baigėsi net akcija prie Vyriausybės. Pilaitės bendruomenė taip pat kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę atkreipdama dėmesį į tai, kad jei savivaldybė minėtoje vietoje patikėtų mokyklos statybą arkivyskupijai, tai atitinkamas lėšas galėtų skirti dar vienos mokyklos Pilaitėje statybai. Kaip nurodo abiejų dabartinių mokyklų direktoriai, vykstant intensyviai rajono plėtrai, vienos naujos mokyklos nepakaks, tai tik būtų išeitis iš dabartinės situacijos. Pilaitės bendruomenė Vilniaus miesto savivaldybės plėtros departamentui raštu nurodė  ko gyventojai viliasi iš dabar rengiamo bendrojo plano sprendinių. Buvo atkreiptas dėmesys į kamščius rytais Pilaitės prospekte, į Taurupės gatvės įrengimą, kompensuojant Pilaitės pr. apkrovas, į daugiabučių namų kiemų ribų įteisinimą ir t.t.

Ir pagaliau džiaugsmingas šv. Kalėdų šventimas dar statomoje šv. Juozapo bažnyčioje. Nors pamaldų metu ir teko daugeliui stovėti ant neįrengtų bažnyčios grindų, daugeliui tiesiog balose, bet nuostabi, šventinė muzika ir altoriaus apipavidalinimas  visus užliejo džiaugsmu. Tai  buvo tikros Kalėdos – šventė sielai ir protui.

Taigi, 2018 metai prasidėjo tęsdami nebaigtus darbus ir sprendimus įvairiais mums rūpimais klausimais. Gal ir gerai, kad tarp metų pabaigos ir kitų pradžios nėra tuštumos, o darbai ir laikas eina savo tėkme, priversdami ne tik darbuotis, bet ir mąstyti kas mes esame ir kodėl.

Nuoširdžiai sveikiname įžengus į laiko rato pradžią ir pasisėmus naujos energijos esamų ir naujų idėjų įgyvendinimui. Būkime nuoširdūs patys sau, savo artimiesiems, aplinkai ir tegul aplenkia mus visos negandos. Ramybės mūsų namams ir džiaugsmo mūsų širdims.

SU NAUJAISIAIS 2018-aisiais METAIS.

 

Pilaitės bendruomenės pirmininkė
Janina Gadliauskienė

 

Naujienų archyvas 2017 m.

Naujienų archyvas 2016 m.

Naujienų archyvas 2015 m.

Naujienų archyvas 2014 m.

Naujienų archyvas 2013 m.

Naujienų archyvas 2012 m.

Naujienų archyvas 2011 m.

Naujienų archyvas 2010 m.